Międzynarodowa akredytacja coachingowa - ACC ICF

International Coach Federation - największa na świecie i najbardziej rozpoznawalna organizacja zrzeszająca profesjonalnych coachów oraz wyznaczająca standardy i kierunki działań w branży coachingu przyznaje akredytacje indywidualne na trzech poziomach zaawansowania: ACC, PCC i MCC ICF.

Poniżej znajdziesz pełne opisy tego, jakie kroki należy wykonać, by uzyskać pierwszy stopień akredytacji coachingowej - ACC.

Pierwszy stopień akredytacji - ACC ICF (Associate Certified Coach)


Akredytacja coachingowa na poziomie kompetencyjnym ACC to pierwszy stopień akredytacji przyznawany profesjonalnym coachom spełniającym wymagania ICF. Akredytacja jest zewnętrznym potwierdzeniem wysokiej jakości usług coachingowych oraz informacją, że osoba ją posiadająca prowadzi sesje coachingowe w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICF.

Aby uzyskać akredytację na poziomie kompetencyjnym ACC należy:

  • odbyć co najmniej 60h szkolenia coachingowego posiadającego aprobatę ICF (ACSTH, ACTP). Ukończenie programów ACTP lub ACSTH pozwala aplikować o akredytację ACC tzw. "uproszczoną ścieżką" czyli bez wysyłania sesji coachingowych do oceny asesorów ICF.

    To, czy odbyłeś/aś takie szkolenie możesz zauważyć po znaczku, który widnieje na dyplomie/certyfikacie ukończenia szkolenia. Jeśli na dyplomie ukończenia szkolenia coachingowego widnieją poniższe znaczki:

    oznacza to, że możesz aplikować o przyznanie akredytacji coachingowej w ICF w trybie uproszczonym. Jeśli nie ukończyłeś programów akredytowanych przez ICF aplikowanie o akredytację nie będzie możliwe.

  • odbyć co najmniej 10h mentoringu przygotowującego do uzyskania akredytacji ACC ICF. Mentoring musi zostać zrealizowany z akredytowanym coachem ICF w okresie co najmniej 3 miesięcy, począwszy od daty jego rozpoczęcia.

  • wykazać co najmniej 100h pracy w roli coacha z co najmniej 8 klientami. Co najmniej 75 z wymaganych 100 godzin musi być godzinami płatnymi, a maksimum 25h może być godzinami realizowanymi w formie bezpłatnej. Godziny coachingowe możesz zrealizować w formule indywidualnej (sesje 1 na 1) bądź prowadząc procesy coachingu grupowego i/lub zespołowego. ICF wymaga, by godziny pracy z klientem były dokumentowane wyłącznie na specjalnie do tego przygotowanej "formatce", którą możesz pobrać tutaj

  • zdać test wiedzy coachingowej składający się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Do zdania testu przygotowujemy podczas realizacji szkolenia coachingowego oraz mentoringu grupowego i indywidualnego. Aby zaliczyć test z sukcesem należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 70% (109 ze 155) pytań. Na rozwiązanie testu masz 3 godziny zegarowe.

  • Jeśli spełnisz wszystkie powyższe warunki ICF przyzna Ci międzynarodową akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym ACC.