Międzynarodowa akredytacja coachingowa

International Coach Federation - największa na świecie i najbardziej rozpoznawalna organizacja rzeszająca profesjonalnych coachów oraz wyznaczająca standardy i kierunki działań w branży coachingu przyznaje akredytacje indywidualne na trzech poziomach zaawansowania: ACC, PCC i MCC ICF.

Aby otrzymać akredytację coacha ICF należy spełnić kryteria dotyczące:
  realizacji szkolenia coachingowego zgodnego z profesjonalnym rozumieniem coachingu (szkolenia ACTP, ACSTH, CCE),
  odbyć co najmniej 10h sesji mentor coachingu z akredytowanycm coachem ICF,
  wykazać godziny praktyki coachingowej, które polegały na prowadzeniu sesji coachingowych z klientami,
  zdać test wiedzy z zakresu rozumienia profesjonalnego postępowania z klientami coachingu.
Poniżej znajdziesz pełne opisy tego, jakie kroki należy wykonać, by uzyskać każdą z wymienionych akredytacji.

Pierwszy stopień akredytacji - ACC ICF (Associate Certified Coach)


Akredytacja coachingowa na poziomie kompetencyjnym ACC to pierwszy stopień akredytacji przyznawany profesjonalnym coachom spełniającym wymagania ICF. Akredytacja jest zewnętrznym potwierdzeniem wysokiej jakości usług coachingowych oraz informacją, że osoba ją posiadająca prowadzi sesje coachingowe w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICF.

Aby uzyskać akredytację na poziomie kompetencyjnym ACC należy:

 • odbyć co najmniej 60h szkolenia coachingowego posiadającego aprobatę ICF (ACSTH, ACTP). Ukończenie programów ACTP lub ACSTH pozwala aplikować o akredytację ACC tzw. "uproszczoną ścieżką" czyli bez wysyłania sesji coachingowych do oceny asesorów ICF.

  To, czy odbyłeś/aś takie szkolenie możesz zauważyć po znaczku, który widnieje na dyplomie/certyfikacie ukończenia szkolenia. Jeśli na dyplomie ukończenia szkolenia coachingowego widnieją poniższe znaczki:

  oznacza to, że możesz aplikować o przyznanie akredytacji coachingowej w ICF w trybie uproszczonym. Jeśli nie ukończyłeś programów akredytowanych przez ICF aplikowanie o akredytację nie będzie możliwe.

 • odbyć co najmniej 10h mentoringu przygotowującego do uzyskania akredytacji ACC ICF. Mentoring musi zostać zrealizowany z akredytowanym coachem ICF w okresie co najmniej 3 miesięcy, począwszy od daty jego rozpoczęcia.

 • wykazać co najmniej 100h pracy w roli coacha z co najmniej 8 klientami. Co najmniej 75 z wymaganych 100 godzin musi być godzinami płatnymi, a maksimum 25h może być godzinami realizowanymi w formie bezpłatnej. Godziny coachingowe możesz zrealizować w formule indywidualnej (sesje 1 na 1) bądź prowadząc procesy coachingu grupowego i/lub zespołowego. ICF wymaga, by godziny pracy z klientem były dokumentowane wyłącznie na specjalnie do tego przygotowanej "formatce", którą możesz pobrać tutaj

 • zdać test wiedzy coachingowej składający się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Do zdania testu przygotowujemy podczas realizacji szkolenia coachingowego oraz mentoringu grupowego i indywidualnego. Aby zaliczyć test z sukcesem należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 70% (109 ze 155) pytań. Na rozwiązanie testu masz 3 godziny zegarowe.

 • Jeśli spełnisz wszystkie powyższe warunki ICF przyzna Ci międzynarodową akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym ACC.


Drugi stopień akredytacji - PCC ICF (Professional Certified Coach)


Drugim stopniem akredytacji coachingowej przyznawanej profesjonalnym coachom spełniającym wymagania ICF jest akredytacja na poziomie PCC.
Akredytacja jest zewnętrznym potwierdzeniem wysokiej jakości usług coachingowych oraz informacją, że osoba ją posiadająca prowadzi sesje coachingowe w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICF.

Aby uzyskać akredytację na poziomie kompetencyjnym PCC należy:

 • odbyć co najmniej 125h szkolenia coachingowego posiadającego aprobatę ICF ACTP. Ukończenie programów ACTP pozwala aplikować o akredytację PCC tzw. "uproszczoną ścieżką" czyli bez wysyłania sesji coachingowych do oceny asesorów ICF. Wszystkie sesje coachingowe są oceniane przez asesorów wewnętrznych w danej szkole coachingu posiadającej aprobatę ACTP.

  To, czy odbyłeś/aś takie szkolenie możesz zauważyć po znaczku, który widnieje na dyplomie/certyfikacie ukończenia szkolenia. Jeśli na dyplomie ukończenia szkolenia coachingowego widnieje znaczek:

  oznacza to, że możesz aplikować o przyznanie akredytacji coachingowej PCC ICF w trybie ACTP (nagranie dwóch sesji coachingowych na poziomie kompetencyjnym PCC ICF w języku polskim, które są bezpośrednio oceniane przez asesorów w szkole coachingu - bez konieczności wysyłania do USA) - czas oczekiwania ok. 4 tygodnie.

  Chcąc aplikować o przyznanie akredytacji PCC ICF w przypadku ukończenia innych programów niż programy ACTP sesje coachingowe muszą być nagrane w języku obcym i wysłane do weryfikacji asesorów ICF do USA - czas oczekiwania ok. 16 tygodni.

 • odbyć co najmniej 10h mentoringu przygotowującego do uzyskania akredytacji PCC ICF. Mentoring musi zostać zrealizowany z akredytowanym coachem, posiadającym akredytację na poziomie co najmniej PCC ICF, w okresie co najmniej 3 miesięcy, począwszy od daty jego rozpoczęcia.

 • nagrać dwie pełne sesje coachingowe odpowiadające poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF i poddać je ocenie asesorów. Dzięki temu zaprezentujesz, że potrafisz prowadzić profesjonlane sesje coachingowe, które są oparte o standardy i Kodek Etyczny ICF. Zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów będzie to informcją, że Twoje praktyczne działania coachingowe zostały zweryfikowane i są prezentowane na poziomie profesjonalnym.

 • wykazać co najmniej 500h pracy w roli coacha z co najmniej 25 klientami. Co najmniej 450 z wymaganych 500 godzin musi być godzinami płatnymi, a maksimum 50h może być godzinami realizowanymi w formie bezpłatnej. Godziny coachingowe możesz zrealizować w formule indywidualnej (sesje 1 na 1) bądź prowadząc procesy coachingu grupowego i/lub zespołowego. ICF wymaga, by godziny pracy z klientem były dokumentowane wyłącznie na specjalnie do tego przygotowanej "formatce", którą możesz pobrać tutaj

 • zdać test wiedzy coachingowej składający się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Do zdania testu przygotowujemy podczas realizacji szkolenia coachingowego oraz mentoringu grupowego i indywidualnego. Aby zaliczyć test z sukcesem należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 70% (109 ze 155) pytań. Na rozwiązanie testu masz 3 godziny zegarowe.

 • Jeśli spełnisz wszystkie powyższe warunki ICF przyzna Ci międzynarodową akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym PCC.


Trzeci (najwyższy) stopień akredytacji - MCC ICF (Master Certified Coach)


Trzecim i zarazem najwyższym stopniem akredytacji coachingowej przyznawanej profesjonalnym coachom spełniającym wymagania ICF jest akredytacja na poziomie MCC.
Akredytacja jest zewnętrznym potwierdzeniem wysokiej jakości usług coachingowych oraz informacją, że osoba ją posiadająca prowadzi sesje coachingowe w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICF.

Aby uzyskać akredytację na poziomie kompetencyjnym MCC należy:

 • odbyć co najmniej 200h szkolenia coachingowego posiadającego aprobatę ICF ACTP, ACSTH lub CCE.

  To, czy odbyłeś/aś takie szkolenie możesz zauważyć po znaczku, który widnieje na dyplomie/certyfikacie ukończenia szkolenia. Jeśli na dyplomie ukończenia szkolenia coachingowego widnieje znaczek:

  oznacza to, że możesz aplikować o przyznanie akredytacji coachingowej MCC ICF w trybie Portfolio (nagranie dwóch sesji coachingowych na poziomie kompetencyjnym MCC ICF w języku obcym, które są wysyłane do oceny asesorów ICF w USA) - czas oczekiwania ok. 16 tygodni.

 • odbyć co najmniej 10h mentoringu przygotowującego do uzyskania akredytacji MCC ICF. Mentoring musi zostać zrealizowany z akredytowanym coachem, posiadającym akredytację na poziomie co najmniej MCC ICF, w okresie co najmniej 3 miesięcy, począwszy od daty jego rozpoczęcia.

 • nagrać dwie pełne sesje coachingowe odpowiadające poziomowi kompetencyjnemu MCC ICF w języku obcym i poddać je ocenie asesorów. Dzięki temu zaprezentujesz, że potrafisz prowadzić profesjonlane sesje coachingowe, które są oparte o standardy i Kodek Etyczny ICF. Zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów będzie to informcją, że Twoje praktyczne działania coachingowe zostały zweryfikowane i są prezentowane na poziomie mistrzowskim.

 • wykazać co najmniej 2500h pracy w roli coacha z co najmniej 35 klientami. Co najmniej 2250 z wymaganych 2500 godzin musi być godzinami płatnymi, a maksimum 250h może być godzinami realizowanymi w formie bezpłatnej. Godziny coachingowe możesz zrealizować w formule indywidualnej (sesje 1 na 1) bądź prowadząc procesy coachingu grupowego i/lub zespołowego. ICF wymaga, by godziny pracy z klientem były dokumentowane wyłącznie na specjalnie do tego przygotowanej "formatce", którą możesz pobrać tutaj

 • zdać test wiedzy coachingowej składający się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Do zdania testu przygotowujemy podczas realizacji szkolenia coachingowego oraz mentoringu grupowego i indywidualnego. Aby zaliczyć test z sukcesem należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 70% (109 ze 155) pytań. Na rozwiązanie testu masz 3 godziny zegarowe.

 • Jeśli spełnisz wszystkie powyższe warunki ICF przyzna Ci międzynarodową akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym MCC.