Międzynarodowa akredytacja coachingowa - MCC ICF

International Coach Federation - największa na świecie i najbardziej rozpoznawalna organizacja zrzeszająca profesjonalnych coachów oraz wyznaczająca standardy i kierunki działań w branży coachingu przyznaje akredytacje indywidualne na trzech poziomach zaawansowania: ACC, PCC i MCC ICF.

Poniżej znajdziesz pełne opisy tego, jakie kroki należy wykonać, by uzyskać najwyższy poziom akredytacji coachingowej - MCC ICF.

Trzeci (najwyższy) stopień akredytacji - MCC ICF (Master Certified Coach)


Trzecim i zarazem najwyższym stopniem akredytacji coachingowej przyznawanej profesjonalnym coachom spełniającym wymagania ICF jest akredytacja na poziomie MCC.
Akredytacja jest zewnętrznym potwierdzeniem wysokiej jakości usług coachingowych oraz informacją, że osoba ją posiadająca prowadzi sesje coachingowe w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICF.

Aby uzyskać akredytację na poziomie kompetencyjnym MCC należy:

  • odbyć co najmniej 200h szkolenia coachingowego posiadającego aprobatę ICF ACTP, ACSTH lub CCE.

    To, czy odbyłeś/aś takie szkolenie możesz zauważyć po znaczku, który widnieje na dyplomie/certyfikacie ukończenia szkolenia. Jeśli na dyplomie ukończenia szkolenia coachingowego widnieje znaczek:

    oznacza to, że możesz aplikować o przyznanie akredytacji coachingowej MCC ICF w trybie Portfolio (nagranie dwóch sesji coachingowych na poziomie kompetencyjnym MCC ICF w języku obcym, które są wysyłane do oceny asesorów ICF w USA) - czas oczekiwania ok. 16 tygodni.

  • odbyć co najmniej 10h mentoringu przygotowującego do uzyskania akredytacji MCC ICF. Mentoring musi zostać zrealizowany z akredytowanym coachem, posiadającym akredytację na poziomie co najmniej MCC ICF, w okresie co najmniej 3 miesięcy, począwszy od daty jego rozpoczęcia.

  • nagrać dwie pełne sesje coachingowe odpowiadające poziomowi kompetencyjnemu MCC ICF w języku obcym i poddać je ocenie asesorów. Dzięki temu zaprezentujesz, że potrafisz prowadzić profesjonlane sesje coachingowe, które są oparte o standardy i Kodek Etyczny ICF. Zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów będzie to informcją, że Twoje praktyczne działania coachingowe zostały zweryfikowane i są prezentowane na poziomie mistrzowskim.

  • wykazać co najmniej 2500h pracy w roli coacha z co najmniej 35 klientami. Co najmniej 2250 z wymaganych 2500 godzin musi być godzinami płatnymi, a maksimum 250h może być godzinami realizowanymi w formie bezpłatnej. Godziny coachingowe możesz zrealizować w formule indywidualnej (sesje 1 na 1) bądź prowadząc procesy coachingu grupowego i/lub zespołowego. ICF wymaga, by godziny pracy z klientem były dokumentowane wyłącznie na specjalnie do tego przygotowanej "formatce", którą możesz pobrać tutaj

  • zdać test wiedzy coachingowej składający się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Do zdania testu przygotowujemy podczas realizacji szkolenia coachingowego oraz mentoringu grupowego i indywidualnego. Aby zaliczyć test z sukcesem należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 70% (109 ze 155) pytań. Na rozwiązanie testu masz 3 godziny zegarowe.

  • Jeśli spełnisz wszystkie powyższe warunki ICF przyzna Ci międzynarodową akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym MCC.