Międzynarodowa akredytacja coachingowa - PCC ICF

International Coach Federation - największa na świecie i najbardziej rozpoznawalna organizacja zrzeszająca profesjonalnych coachów oraz wyznaczająca standardy i kierunki działań w branży coachingu przyznaje akredytacje indywidualne na trzech poziomach zaawansowania: ACC, PCC i MCC ICF.

Poniżej znajdziesz pełne opisy tego, jakie kroki należy wykonać, by uzyskać akredytację coachingową na poziomie PCC.

Drugi stopień akredytacji - PCC ICF (Professional Certified Coach)


Drugim stopniem akredytacji coachingowej przyznawanej profesjonalnym coachom spełniającym wymagania ICF jest akredytacja na poziomie PCC.
Akredytacja jest zewnętrznym potwierdzeniem wysokiej jakości usług coachingowych oraz informacją, że osoba ją posiadająca prowadzi sesje coachingowe w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICF.

Aby uzyskać akredytację na poziomie kompetencyjnym PCC należy:

 • odbyć co najmniej 125h szkolenia coachingowego posiadającego aprobatę ICF ACTP. Ukończenie programów ACTP pozwala aplikować o akredytację PCC tzw. "uproszczoną ścieżką" czyli bez wysyłania sesji coachingowych do oceny asesorów ICF. Wszystkie sesje coachingowe są oceniane przez asesorów wewnętrznych w danej szkole coachingu posiadającej aprobatę ACTP.

  To, czy odbyłeś/aś takie szkolenie możesz zauważyć po znaczku, który widnieje na dyplomie/certyfikacie ukończenia szkolenia. Jeśli na dyplomie ukończenia szkolenia coachingowego widnieje znaczek:

  oznacza to, że możesz aplikować o przyznanie akredytacji coachingowej PCC ICF w trybie ACTP (nagranie dwóch sesji coachingowych na poziomie kompetencyjnym PCC ICF w języku polskim, które są bezpośrednio oceniane przez asesorów w szkole coachingu - bez konieczności wysyłania do USA) - czas oczekiwania ok. 4 tygodnie.

  Chcąc aplikować o przyznanie akredytacji PCC ICF w przypadku ukończenia innych programów niż programy ACTP sesje coachingowe muszą być nagrane w języku obcym i wysłane do weryfikacji asesorów ICF do USA - czas oczekiwania ok. 16 tygodni.

 • odbyć co najmniej 10h mentoringu przygotowującego do uzyskania akredytacji PCC ICF. Mentoring musi zostać zrealizowany z akredytowanym coachem, posiadającym akredytację na poziomie co najmniej PCC ICF, w okresie co najmniej 3 miesięcy, począwszy od daty jego rozpoczęcia.

 • nagrać dwie pełne sesje coachingowe odpowiadające poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF i poddać je ocenie asesorów. Dzięki temu zaprezentujesz, że potrafisz prowadzić profesjonlane sesje coachingowe, które są oparte o standardy i Kodek Etyczny ICF. Zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów będzie to informcją, że Twoje praktyczne działania coachingowe zostały zweryfikowane i są prezentowane na poziomie profesjonalnym.

 • wykazać co najmniej 500h pracy w roli coacha z co najmniej 25 klientami. Co najmniej 450 z wymaganych 500 godzin musi być godzinami płatnymi, a maksimum 50h może być godzinami realizowanymi w formie bezpłatnej. Godziny coachingowe możesz zrealizować w formule indywidualnej (sesje 1 na 1) bądź prowadząc procesy coachingu grupowego i/lub zespołowego. ICF wymaga, by godziny pracy z klientem były dokumentowane wyłącznie na specjalnie do tego przygotowanej "formatce", którą możesz pobrać tutaj

 • zdać test wiedzy coachingowej składający się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Do zdania testu przygotowujemy podczas realizacji szkolenia coachingowego oraz mentoringu grupowego i indywidualnego. Aby zaliczyć test z sukcesem należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 70% (109 ze 155) pytań. Na rozwiązanie testu masz 3 godziny zegarowe.

 • Jeśli spełnisz wszystkie powyższe warunki ICF przyzna Ci międzynarodową akredytację coachingową na poziomie kompetencyjnym PCC.