Programy szkolenia coachów aprobowane przez ICF

International Coach Federation - największa na świecie i najbardziej rozpoznawalna organizacja zrzeszająca profesjonalnych coachów oraz wyznaczająca standardy i kierunki działań w branży coachingu przyznaje akredytacje profesjonalnym programom szkolenia coachów na trzech poziomach: ACTP, ACSTH i CCE ICF.

Aby program szkoleniowy mógł otrzymać akredytację jakości musi spełniać warunki dotyczące kształcenia coachów zgodnie z profesjonalnym rozumieniem coachingu według standardów ICF. Więcej informacji o tym, jakie kryteria musi spełnić program, by uzyskać akredytację ICF otrzymasz klikając w ten link

Programy ACTP ICF (Accredited Coach Training Program) - najwyższy stopień akredytacji przyznawany profesjonalnym programom szkolenia coachów


to programy szkolenia coachów posiadające najwyższą aprobatę przyznawaną profesjonalnym programom szkolenia coachów - ACTP ICF.
Ukończenie tego typu szkoleń umożliwia coachom uzyskanie akredytacji na poziomie ACC lub PCC ICF ścieżką ACTP.

Osoba, która ukończy tego typu szkolenie może ubiegać się o akredytację coachingową na poziomie:

  • ACC ICF bez konieczności wysyłania sesji do oceny asesorów ICF.
  • PCC ICF zdając egzamin polegający na nagraniu dwóch sesji coachingowych odpowiadających poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF w języku polskim. Egzamin zdawany jest w placówce szkoleniowej, w której realizujesz szkolenie, stąd też nie ma konieczności wysyłania sesji do oceny asesorów ICF w USA.


Programy ACSTH ICF (Approved Coach Specific Training Hours)to programy szkolenia coachów których ukończenie umożliwia uzyskanie akredytacji coachingowej na poziomie ACC i PCC ścieżką ACSTH.

Osoba, która ukończy tego typu szkolenie może ubiegać się o akredytację coachingową na poziomie:

  • ACC ICF bez konieczności wysyłania sesji do oceny asesorów ICF.
  • PCC ICF zdając egzamin polegający na nagraniu dwóch sesji coachingowych odpowiadających poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF w języku obcym. Nagrane sesje coachingowe muszą zostać wysłane do oceny asesorów ICF w USA.


Programy CCE ICF (Continuing Coach Education)to kursy doskonalenia zawodowego coachów, najczęściej już posiadających akredytację, którzy okresowo ją odnawiają. Może też stanowić część programów szkoleniowych do ścieżki Portfolio.

Osoba, która ukończy tego typu szkolenie może ubiegać się o akredytację coachingową:

  • ACC ICF bez konieczności wysyłania sesji do oceny asesorów ICF.
  • PCC ICF zdając egzamin polegający na nagraniu dwóch sesji coachingowych odpowiadających poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF w języku obcym. Nagrane sesje coachingowe muszą zostać wysłane do oceny asesorów ICF w USA.Wszystkie programy szkoleniowe posiadające aprobatę ICF są prowadzone przez praktyków coachingu, posiadających międzynarodowe akredytacje coachingowe (ACC, PCC lub MCC ICF). Dzięki temu masz pewność, że uczysz się coachingu od osób posiadających umiejętności i wiedzę spełniające najwyższej jakości standardy.

Absolwenci programów szkoleniowych aprobowanych przez ICF (ACSTH, ACTP, CCE) oraz uczących coachingu w oparciu o standary i Kodeks Etyczny ICF mogą ubiegać się
o przyznanie akredytacji coacha ICF na jednym z trzech poziomów: ACC, PCC, MCC ICF.


Inne programy szkolenia coachów nieposiadające aprobaty ICF (w tym większość studiów podyplomowych z coachingu) nie dają możliwości uzyskania akredytacji ICF na którymkolwiek z poziomów zaawansowania bądź umożliwiają akredytację wyłącznie ścieżką Portfolio przy szczegółowym udokumentowaniu przez Kandydata, że spełniły obowiązujące w ICF kryteria Coach-Specific Training.

Osoba, która ukończy tego typu szkolenie może ubiegać się o akredytację:
  • ACC ICF w przypadku, gdy ICF pomyślnie zweryfikuje, że godziny szkoleniowe, które taka osoba realizowała spełniały wymagania ICF w zakreie kształcenia coachów. W przypadku pozytywnej weryfikacji osoba ta będzie musiała zdać egzamin polegający na nagraniu sesji coachingowej odpowiadającej poziomowi kompetencyjnemu ACC ICF w języku polskim.
  • PCC ICF w przypadku, gdy ICF pomyślnie zweryfikuje, że godziny szkoleniowe, które taka osoba realizowała spełniały wymagania ICF w zakreie kształcenia coachów. W przypadku pozytywnej weryfikacji osoba ta będzie musiała zdać egzamin polegający na nagraniu dwóch sesji coachingowych odpowiadających poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF w języku obcym.

REASUMUJĄC: Jedynie szkolenia coachingowe aprobowane przez ICF (ACSTH, ACTP, CCE) oraz prowadzone przez akredytowanych coachów (ACC, PCC lub MCC ICF) dają gwarancje rozwoju kluczowych kompetencji coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF, a także pozwalają uzyskać międzynarodową akredytację coacha ICF.